Sök
Filter
Stäng

Miljöpolicy

Vi verkar för en god miljö

Butiksdesign uppträder och verkar som ett miljöinriktat företag.

I enlighet med de nationella miljömålen är vårt mål att utveckla och producera butiksinredning på ett sådant sätt att vi främjar en ekologiskt hållbar utveckling.

Vi håller oss informerade om och följer de lagar och förordningar som berör vår verksamhet och våra produkter. Dessa regler betraktar vi som en miniminivå, som vi strävar efter att överträffa.

Vi väljer i första hand råvaror och producerar våra varor med minsta möjliga energiförbrukning, avfall och utsläpp som förorenar luft, vatten och jord.

Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten i överensstämmelse med våra miljöambitioner.

Vårt snickeri är certifierade enligt ISO 9001

På förfrågan kan vi även erbjuda Svanen-märkt inredning.